Gå till innehållet

Tillstånd till innehav, transport och kommersiell användning av växter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV

Man behöver ett tillstånd från närings-, trafik-, och miljöcentralen för att inneha, transportera, sälja, byta, saluföra och byteshandla med de växtarter, som nämns i bilaga IV i habitatdirektivet. Tillståndet kan beviljas endast enligt de strikt definierade grunder som anges i artikel 16 (1) i habitatdirektivet.

Behandlingen av undantagstillstånd till innehav, transport, försäljning, byte, saluföring av och byteshandel med de växtarter, som nämns i habitatdirektivets bilaga IV är centraliserad till NTM-centralen i egentliga Finland. Fritt formulerad ansökan lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Om det är fråga om import eller export, försäljning eller byteshandel o.s.v., behöver man erhålla ett skilt tillstånd för detta.

Publicerad 27.3.2018 kl. 12.57, uppdaterad 27.3.2018 kl. 12.56
Utgivare: