Betongstationer och betongproduktfabriker

Statsrådets förordning 858/2018 föreskriver om miljöskyddskraven för betongstationer och betongproduktfabriker (se länk till höger).

Betongstationen och betongproduktfabriken ska fylla förutsättningarna för registrering (se Registreringsförfarande).

Betongstationer och betongproduktfabriker verkar i regel med stöd av registreringsanmälan om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Hur registreringsanmälan görs

Registrering av en asfaltstation i datasystemet för miljövårdsinformation görs till kommunens miljöskyddsmyndighet senast 60 dygn före den planerade verksamheten inleds. Verksamheten kan påbörjas när kommunens miljöskyddsmyndighet har registrerat verksamheten och det förflutit 60 dagar från det att anmälan gjordes.

Registreringsanmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan. Länk till förordningen finns till höger.

Registreringsblankett och instruktioner

Publicerad 20-12-2018 kl. 14.17, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.05