Asfaltstationer

Statsrådets förordning 846/2012föreskriver om miljöskyddskraven förasfaltstationer (se länk till höger).

Asfaltstationen ska fylla förutsättningarna för registrering (se Registrering enligt miljöskyddslagen).

Asfaltstationerna verkar i regel med stöd av registreringsanmälan om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Hur anmälan görs

Registrering av en asfaltstation i datasystemet för miljövårdsinformation görs till kommunens miljöskyddsmyndighet senast 60 dygn före den planerade verksamheten inleds. Verksamheten kan påbörjas när kommunens miljöskyddsmyndighet har registrerat verksamheten och det förflutit 60 dagar från det att anmälan gjordes.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan. Länk till förordningen finns till höger.

Registreringsblankett och instruktioner

Publicerad 14-08-2013 kl. 15.38, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.04