Gå till innehållet

Avgifter

Enligt miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1243/2019) måste anmälaren betala för behandlingen av anmälan och övervakningen av partitransporterna. Fakturan skickas separat efter tillståndsbeslutet. Anmälaren måste vara beredd på att det kan tillkomma tillståndsavgifter även i det mottagande landet och transitländerna.

Avgifter 1.1.2020 - 31.3.2022 (pdf, 145 kb) 

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.20, uppdaterad 8.2.2021 kl. 16.36