Avgifter

Enligt miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (85/2018) måste anmälaren betala för behandlingen av anmälan och övervakningen av partitransporterna. Fakturan skickas separat efter tillståndsbeslutet. Anmälaren måste vara beredd på att det kan tillkomma tillståndsavgifter även i det mottagande landet och transitländerna.

Avgifter 2018-2019 (pdf, 149 kt)

Publicerad 9.9.2013 kl. 13.20, uppdaterad 3.9.2018 kl. 12.37