I Finland fridlysta och icke fridlysta orkidéer

Det är förbjudet att plocka, samla, skära av, ta upp med rötterna eller förstöra fridlysta växter eller delar av dem. Även orkidéerna på Åland är medtagna i denna presentation.

Fridlysta orkidéer i Finland

Artnamn

Vetenskapligt namn

Adam och Eva 5,4

Dactylorhiza sambucina

blodnycklar 3,6

Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta

brudgran, brudsporre 1, 2

Gymnadenia conopsea

brudsporre 1, 2

Gymnadenia conopsea var. conopsea

dvärgyxne 3,6

Chamorchis alpina

fjällvityxne 3,6

Pseudorchis albida

flugblomster 5

Ophrys insectifera

grönvit nattviol 3,6

Platanthera chlorantha

guckusko 5

Cypripedium calceolus

gulyxne, myggnycklar 5

Liparis loeselii

johannesnycklar 3,6

Orchis militaris

knottblomster 5

Malaxis monophyllos (syn. Microstylis monophyllos)

kärrknipprot 5

Epipactis palustris

lappnycklar 3,6

Dactylorhiza lapponica

majnycklar 3,6

Dactylorhiza majalis

myggblomster 3,6

Hammarbya paludosa

nattviol 3,6

Platanthera bifolia

norna 3,6

Calypso bulbosa

nästrot 3,6 

Neottia nidus-avis

purpurknipprot 3,6

Epipactis atrorubens

rödsyssla 3,6

Cephalanthera rubra

Sankt Pers nycklar 2

Orchis mascula

skogsfru 3,6

Epipogium aphyllum

skogsknipprot 3,6

Epipactis helleborine

sumpnycklar 1, 2

Dactylorhiza traunsteineri

tvåblad 3,6

Listera ovata

vit skogslilja, svärdsyssla 2

Cephalanthera longifolia

ängsnycklar 1,3

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

Förklaringar till noterna i tabellen: 

  1. Orkidéer som är fridlysta söder om Uleåborgs län (naturvårdslagen, bilaga 3b)
  2. Orkidéer som är fridlysta på Åland
  3. Orkidéer som inte är fridlysta på Åland
  4. Att gräva upp växten med rötterna är förbjudet på Åland (Ålands landskapsförordning om naturvård 1998/113).
  5. Är fridlyst i Finland och på Åland
  6. Är fridlysta på Fastlandet men inte på Åland

Även orkidéer som inte är fridlysta i Finland innefattas av CITES

Artnamn

Vetenskapligt namn

brudsporre (den lapska varianten) 

Gymnadenia conopsea var. lapponica

grönkulla, grönyxne

Coeloglossum viride

hjärtyxne, spindelblomster

Listera cordata

Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata

korallrot

Corallorhiza trifida

knärot

Goodyera repens

mossnycklar

Dactylorhiza sphagnicola

skogsnycklar

Dactylorhiza fuchsii

svärdsyssla

Cephalanthera longifolia

Knäroten (Goodyera repens) är en orkidé som inte är fridlyst i Finland. Växten förekommer i hela landet i gamla mossiga barrskogar.

Mera information

Harry Helmisaari, e-post: harry.helmisaari@syke.fi, tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 13-09-2013 kl. 17.39, uppdaterad 16-12-2020 kl. 14.28