Beslut om sanering av förorenad mark

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) fattar beslut om sanering av ett förorenat markområde utifrån anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen. I besluten utfärdas bestämmelser om hur saneringen ska genomföras.

Besluten enligt region anges i menyn nedan. Inte alla NTM-centraler publicerar sina beslut på webben.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 17.9.2013 kl. 12.24, uppdaterad 20.2.2019 kl. 15.33
Utgivare: