Beslut om sanering av förorenad mark

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) fattar beslut om sanering av ett förorenat markområde utifrån anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen. I besluten utfärdas bestämmelser om hur saneringen ska genomföras.

Besluten enligt region anges i menyn nedan.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 17.9.2013 kl. 12.24, uppdaterad 7.8.2019 kl. 10.55
Utgivare: