Beslut om anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) fattar beslut om sanering av ett förorenat markområde utifrån anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen. Dessutom fattar centralerna beslut om vissa andra anmälningar när det är fråga om verksamhet av engångsnatur i enlighet med miljöskyddslagen.

Efter behov gör ELY-centralerna tilläggsutredningar eller inspektionsbesök, hör delaktiga eller begär ett genmäle av anmälaren innan ett beslut fattas.

En del av anmälningarna i enlighet med miljöskyddslagen sänds till kommunerna eller regionförvaltningsverken som fattar beslut om dessa.

Publicerad 17-09-2013 kl. 12.44, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.03
Utgivare: