Upplag för farliga kemikalier i flytande form

Anmälningsförfarandet tillämpas på upplag för hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 men mindre än 50 000 m3 sådana kemikalier. Tunnellager kräver fortfarande miljötillstånd.

Verksamheten ska uppfylla de förutsättningar, som gäller för anmälning (se Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen).

Kemikalieupplag verkar i regel med stöd av anmälningsbeslutet om inte verksamheten av ett särskilt skäl kräver miljöstillstånd.

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas till den behöriga myndigheten senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas:

  • till den kommunala miljövårdsmyndigheten, när kapaciteten är minst 100 m3 men mindre än 1 000 m3
  • till regionförvaltningsverket, när kapaciteten är minst 1 000 m3 men mindre än 50 000 m3.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Anmälan görs på blanketten som finns bakom länken nedan.

Anmälningsblankett och ifyllnadsanvisningar

Publicerad 01-02-2019 kl. 15.46, uppdaterad 22-10-2020 kl. 16.12