Gå till innehållet

Aktuellt

Miljö- och vattentillstånd som beviljats av statliga myndigheter kan nu sökas via regionförvaltningens e-tjänst

Alla miljö- och vattentillstånd som beviljats av statliga myndigheter kan nu sökas via regionförvaltningens e-tjänst. Hela ansökningsprocessen kan göras elektroniskt från början till slut.

Ansökan har underlättats så att de punkter som ska fyllas i och ifyllnadsanvisningarna anpassas till den valda verksamheten. Därigenom går det snabbare och smidigare än tidigare att ansöka om tillstånd.

Sökanden drar nytta av e-tjänsten också genom att behandlingen av ansökningarna och tillståndsbeslutens struktur har harmoniserats. På så sätt blir hela tillståndsprocessen öppnare och mer förutsägbar.

Publicerad 7.5.2020 kl. 17.05, uppdaterad 7.5.2020 kl. 17.10