TYVI-tjänsten

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg

TYVI-tjänsten främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg förmedla uppgifter till myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter. Målet med systemet är att underlätta lämnandet av uppgifter och minska den arbetsmängd och de kostnader det innebär.

TYVI Pro inom miljöförvaltningen

Inom miljöförvaltningen används TYVI Pro -tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

I TYVI Pro -tjänsten registrerar kunden uppgifterna med en webblankett. När uppgifterna har sparats förs de direkt in i datasystemen. I TYVI Pro -tjänsten kan uppgifterna också överföras som filer.

Publicerad 25-02-2019 kl. 12.26, uppdaterad 31-07-2020 kl. 13.24
Utgivare: