Gå till innehållet

TYVI-tjänsten

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg

TYVI-tjänsten främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg förmedla uppgifter till myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter. Målet med systemet är att underlätta lämnandet av uppgifter och minska den arbetsmängd och de kostnader det innebär.

TYVI inom miljöförvaltningen

Inom miljöförvaltningen används TYVI-tjänsten för närvarande vid uppföljning av detaljplanläggningen.

I TYVI-tjänsten registrerar kunden uppgifterna med en webblankett. När uppgifterna har sparats förs de direkt in i datasystemen. I TYVI-tjänsten kan uppgifterna också överföras som filer.

Publicerad 25.2.2019 kl. 12.26, uppdaterad 25.2.2019 kl. 12.26
Utgivare: