Gå till innehållet

Rapportering och anmälning av uppgifter

Rapportering om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen (HNS-rapportering)

De som i bulk tar emot farliga eller skadliga ämnen som transporteras sjövägen ska rapportera de mottagna lasterna till Finlands miljöcentral, om den mottagna mängden överstiger tröskelvärdet. Uppgifterna rapporteras för föregående kalenderår före utgången av februari.

Publicerad 8.9.2020 kl. 7.40, uppdaterad 7.9.2020 kl. 16.36