Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras att schakta ut bergrum på 50–60 meters djup för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m3 och den utschaktade volymen totalt cirka 1 000 000 m3. I lagret lagras naturligt vatten i vars temperaturförändring energi kan lagras med hjälp av fjärrvärmecirkulationen. I projektet ingår dessutom bygget av en ny transportledning för fjärrvärme från Vandas avfallskraftverk nordost om korsningen mellan Borgåleden och Ring III till projektområdet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0 0-alternativet: Säsongslagret för värme byggs inte.
  • VE1: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion är framlagd till påseende 1.4. - 30.4.2021 på följande platser:

  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Vanda stad, miljöcentralen, Backasgränden 5, 01510 Vanda

Tillställning för allmänheten

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webinaret 14.4.2021 kl 17-19 på internet 
Vanda Energi informationsmöte (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-14042021). Mötet är öppet för alla människor.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om bedömningsprogrammet skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 30.4.2021. Hänvisning: UUDELY/2780/2021.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 31.3.2021 kl. 14.00, uppdaterad 1.4.2021 kl. 10.25

Ämne: