Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet planeras att schakta ut bergrum på 50–60 meters djup för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m3 och den utschaktade volymen totalt cirka 1 000 000 m3. I lagret lagras naturligt vatten i vars temperaturförändring energi kan lagras med hjälp av fjärrvärmecirkulationen. I projektet ingår dessutom bygget av en ny transportledning för fjärrvärme från Vandas avfallskraftverk nordost om korsningen mellan Borgåleden och Ring III till projektområdet.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0 0-alternativet: Säsongslagret för värme byggs inte.
  • VE1: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda.

MKB-programmet

Publicerad 31-03-2021 kl. 14.00, uppdaterad 31-05-2021 kl. 15.36

Ämne: