Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo

Projektets kontaktuppgifter

 

 • Bedömningsprogrammet har mottagits: 18.3.2004
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 29.3. - 27.5.2004
 • Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 37 kb): 22.3.2004
 • Informationsmöten:
  Tisdagen den 30 mars 2004 kl. 18.00 i Honkamaja, Nupurvägen 24, Esbo
 • Begäran om utlåtande om bedömningsprogrammet (word 38 kb): 26.3.2004 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 27.5.2004
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet (word 69 kb): 28.6.2004 (på finska)
 • Bedömningsbeskrivningen har mottagits: 14.1.2005
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 19.1.-7.3.2005
 • Kungörelse om bedömningsbeskrivningen (word 106 kb): 13.1.2005
 • Informationmöten
  Torsdagen 3.2.2005 i kontorsbyggnaden på SAD:s avfallshanteringscentralen, Käringmossevägen 8, Esbo
 • Begäran om utlåtande om bedömningsbeskrivningen (word 54 kb): 14.1.2005 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 7.3.2005
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen (word 77 kb): 4.5.2005 (På finska)

 

Publicerad 11-11-2013 kl. 15.58, uppdaterad 04-11-2015 kl. 10.44