Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark, Karleby, Halso och 400 kV-kraftledningen för projektets elöverförning

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindparkens projektområde placeras i två delar i Karleby stads och Halsua kommuns område, cirka 9 kilometer från Halsua centrum mot nordnordost och cirka 16 kilometer från Ullava centraltätort mot sydost. Projektområdet gränsar delvis till Kaustby kommungräns. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 8 MW, kraftverkens planerade navhöjd är cirka 200 meter och rotorns diameter är cirka 200 meter och den totala höjden 300 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 400 kV:s luftledning. Ruttalternativen ligger i Karleby stads samt Halsua, Toholampi och Lestijärvi kommuners områden.

Projektalternativ

 • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
 • Alternativ ALT1: I projektområdet placeras högst 73 kraftverk. I området av Tuohimaa byggs 54 vindkraftverk och i området av Riutanmaa 19 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8 MW och den totala höjden 300 meter.
 • Alternativ ALT2: I projektområdet placeras högst 65 kraftverk. I området av Tuohimaa byggs 48 vindkraftverk och i området av Riutanmaa 17 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 8 MW och den totala höjden 300 meter.

Elöverföringsalternativ

 • EALT1: En 20 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och den planerade elstationen i Ullava. I slutet av ledningsrutten finns alternativa rutter (EALT1a och EALT1b) beroende på var elstationen i Ullava placeras.
 • EALT2: En 10 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och elstationen i Raikonharju.
 • EALT3: En 35 kilometer lång 400 kV:s kraftledning byggs mellan projektområdet och den planerade elstationen i Eltoneva eller den planerade elstationen i Halsua: I början av ledningsrutten finns två olika ruttalternativ EALT3a och EALT3b.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 6.7.-3.9.2021 på följande platser:

 • på Karleby stadsbibliotek, Sorrgatan 3, 67100 Karleby,
 • Ullava bibliotek, Vionojantie 29, 68370 Ullava,
 • Halsua kommunbibliotek, Perhontie 27, 69510 Halsua,
 • Toholampi kiommunbibliotek, Kirkkotie 2, 69300 Toholampi,
 • Lestijärvi kommunbibliotek, Lestintie 38 A 69440 Lestijärvi,
 • Kaustby kommunbibliotek, Kappelintie 13, 69600 Kaustby) och
 • på Vetil kommunbibliotek, Koulukuja 1, 69700 Vetil.

Evenemang för allmänheten

Evenemangen för allmänheten om MKB-programmet och delgeneralplanen för Tuohimaa-Riutanmaa vindkraftspark och 400 kV:s kraftledningen i anslutning till elöverföringen i projektet ordnades 23.8.2021 (Halsua) och 24.8.2021 (Karleby, Ullava).

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 3.9.2021 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/773/2021.

Publicerad 24-06-2021 kl. 11.34, uppdaterad 13-09-2021 kl. 14.18