Spårtrafik till Degerö

Projektets kontaktuppgifter

  • Bedömningsbeskrivningen har mottagits: 28.4.2014
  • Sammandraget
  • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 5.5.2014 - 3.7.2014
  •  Kungörelsen om bedömningsskrivningen
  • Informationmöten: på torsdagen den 22 maj 2014 kl 18 - 20 i Helsingfors stadsplaneringskontorets auditorium, Folkskolegatan 3, Helsingfors
  • Begäran om utlåtande (på finska) om bedömningskriviningen
  • Datum för inlämning av utlåtanden: 3.7.2014
  • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen: 3.9.2014  (på finska, pdf 566 Kb)
Publicerad 13-02-2014 kl. 13.46, uppdaterad 03-09-2014 kl. 13.41