Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidasområdet ligger några kilometer öster om riksväg 8, delvis i den södra delen av Kristinestad och delvis i Storå kommun. Avståndet till Kristinestads centrum är cirka 25 kilometer och till Storå centrum cirka 15 kilometer. Från projektområdet till Bottenhavets kust är avståndet cirka 13 kilometer. Projektområdet för vindkraftsparken har en areal på cirka 2 400 hektar och största delen av projektområdet finns på fastigheten Mikonkeidas. Enligt planerna ska sammanlagt högst 26 vindkraftverk byggas på området

BEDÖMNINGSPROGRAMMET

Framlagt till påseende:

Kungörelsen och programmet för projektets konsekvensbedömning är framlagda under tjänstetid 10.6 – 8.8.2013 på de officiella anslagstavlorna i Kristinestad, Staketgatan 1 och i Storå, Teollisuustie 1 A.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet sänds även till Kristinestads stadsbibliotek, Salutorget 1 och biblioteket i Storå, Kristiinantie 17 A, där de är framlagda till påseende för allmänheten under samma tid.

Öppet hus för allmänheten:

Alla som är intresserade av programmet för miljökonsekvensbedömning är välkomna till ett infomöte måndagen 18.6.2013 i Uttermossa UF på adressen Bergtået 35. Infomötet ordnas enligt ”öppet hus” -principen och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas även kaffeservering.

BEDÖMNINGSBESRIVNINGEN

Framlagd till påseende:

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda under tjänstetid 3.4–26.5.2014 på de officiella anslagstavlorna i följande kommuner:

  • Kristinestad, Rådhuset, Staketgatan 1, Kristinestad
  • Storå, kommunämbetsverket, Teollisuustie1 A, Storå
  • Siikais, kommunämbetsverket, Kankaanpääntie 1 B, Siikais
  • Sastmola, kommunämbetsverket, Kauppatie 40, Sastmola

Kungörelsen och beskrivningen läggs också fram för allmänheten i kommunernas huvudbibliotek.

  • Stadsbiblioteket i Kristinestad, Salutorget 1, Kristinestad
  • Kommunbiblioteket i Storå, Kristiinantie 17 A, Storå
  • Kommunbiblioteket i Siikais, Kankaanpääntie 2, Siikais
  • Kommunbiblioteket i Sastmola, Kauppatie 40, Sastmola

Åsikter och utlåtanden:

Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 30.5.2014 på adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller per epost till adress: registratur.sodraosterbotten@ely-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds också skickas som word-fil och i dokumenten hänvisas till diarienummer EPOELY/37/07.04/2013. Till ställningstagandet bifogas också kontaktuppgifter så att  kontaktmyndighetens utlåtande kan postas till den som gett utlåtande eller framfört åsikt.

Evenmang för allmänheten:

Om bedömningsbeskrivningen ordnas ett för alla öppet evenemang för allmänheten tisdagen 6.5.2014 på  Uttermossa ungdomsföreningshus, adress Bergtå 35, Uttermossa (Kristinestad). Evenemanget ordnas enligt principen om öppet hus och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 18.00. Under evenemanget är det möjligt att stifta bekantskap med projektets planerings-, MKB- och planmaterial och diskutera med kontaktmyndigheten, den projektansvarige och
projektets planerare.

Publicerad 11-06-2013 kl. 0.00, uppdaterad 31-07-2014 kl. 13.57