Lasor vindkraftspark, Vörå

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Vindkraftsparkens projektområde ligger i mellersta delen av Vörå kommun, cirka tre kilometer från Vörå kommuncentrum mot nordost. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 7–8 MW och den totala höjden är 280 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 110 kV:s luftledning.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas alternativer fö kapaciteten:

  • Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
  • Alternativ ALT1: I projektområdet byggs högst 19 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.
  • Alternativ ALT2: I projektområdet byggs högst 9 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.

Elöverföringsalternativ:

  • Alternativ ALT A: Den interna elöverföringen i vindkraftsparken sköts med jordkablar. En ny 110 kV:s elstation byggs för projektets bruk. Vindkraftsprojektet ansluts med en 110 kV:s kraftledning till Herrfors Nät Ab:s 110 kV:s kraftledning Toby–Jussila, som ligger väster om projektområdet. Kraftledningen är cirka 10 km lång.

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kans läsas:

  •  i Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8, 66600 Vörå

Evenemang för allmänheten

Bedömningsprogrammet och planläggningen i projektet presenteras vid ett elektroniskt evenemang för allmänheten tisdagen 21.9.2021 kl. 17–19. Anvisning för att delta evenemanget för allmänheten.pdf och länk.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Framförande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 18.10.2021 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/1085/2021.

Publicerad 14-09-2021 kl. 14.04, uppdaterad 20-09-2021 kl. 9.08