Vindkraftspark i Lappfjärd Dagsmark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

MKB-förfarandet gäller O2 Finland Oy:s vindkraftsprojekt Lappfjärd Dagsmark i Kristinestad. Bolaget planerar att bygga en vindkraftspark i Dagsmark i Kristinestad, ungefär 10 kilometer österut från Kristinestads centrum. Området ligger mellan riksväg 8 och Bötoms kommungräns samt mellan Lidenvägen och Storåvägen. Projekt- och verksamhetshelheten omfattar också bl.a. vägar, jordkablar och servicebyggnader. I regionen planeras ett 400 kV:s elöverföringsnät som även skulle betjäna andra vindkraftsprojekt. Enligt den nuvarande planen går elöverföringsledningen genom projektområdet.

Projektalternativ

I projektet finns följande alternativ:

  • ALT 1: Enligt alternativet byggs en vindkraftspark med 67 kraftverk på det cirka 50 km2 stora projektområdet. Vindkraftsverkens navhöjd är 120-140 m och rotorns diameter 100-120 m. Varje kraftverk har en effekt på 2-3 MW.
  • ALT 2: Enligt alternativet byggs en vindkraftspark med 56 kraftverk på det cirka 50 km2 stora projektområdet. Vindkraftverkens navhöjd är 120-140 m och rotorns diameter 100-120 m. Varje kraftverk har en effekt på 2-3 MW.
  • Nollalternativ: Som nollalternativ granskas en situation där vindkraftsprojektet i Dagsmark inte förverkligas.

Bedömningsprogrammet

Bedömningsbeskrivningen

Publicerad 24-09-2013 kl. 11.13, uppdaterad 11-09-2019 kl. 13.42