Förnyande av kraftverk vid Borgå raffinaderi

Projektets kontaktuppgifter

  • MKB-programmet (6,4 Mb) har mottagits: 26.4.2013
  • Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.5.2013 - 1.7.2013
  • Kungörelsen (86 Kb) om bedömningsprogrammet  
  • Informationsmöten:på måndagen den 27.5.2013 kl. 18.00–20.00 på Sköldviks licensbyrå (tidigare Kullo skolan), Kulloviksvägen 17.
  • Begäran om utlåtanadet (27,8 Kb) på finska) om bedömningsprogrammet
  • Datum för inlämning av utlåtanden: 1.7.2013
  • Utlåtandet on MKB-programmet (242 Kb, på finska): 29.7.2013

Publicerad 25-02-2014 kl. 8.54, uppdaterad 15-05-2014 kl. 10.26