Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå direkt anslutning till hamnen. Projektet omfattar bland annat NEXBTL-anläggningen, enheten för förbehandling av råvara, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, en hetoljeugn, lagercisterner samt en säkerhetsfackla.

Råvarorna till anläggningen utgörs av bland annat animaliska fetter, vegetabiliska fetter och olika slags förnybara avfalls- och restflöden. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan, förnybar nafta, förnybart flygbränsle och förnybar diesel.

Projektets alternativ

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0: 0-alternativet: NEXBTL-anläggningen byggs inte.
  • VE1: Byggandet av en ny NEXBTL-anläggning på Sköldviks industriområde i Borgå inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver: värmebehandlingsenhet, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en apparatur för tillvaratagning av koldioxid, hetoljeugn, förrådstankarna samt säkerhetsfackla.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 24-04-2020 kl. 9.44, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.24