Bredåsens vindkraftspark, Närpes stad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Närpes Vindkraft Ab planerar att bygga en vindkrfatspark på Bredåsens område på den östra sidan av Svartbäcken. Byggande av vindkraftverk förutsätter att det utarbetas en delgeneralplan för vindkraften. I projektet för Bredåsens vindkraftspark förenas miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) med planförfarandet på det sätt som är möjligt i enlighet med MKB-lagen (252/2017).

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ 0. I alternativ 0 (ALT 0) byggs inte de planerade vindkraftverken och deras anslutning till stamnätet på Bredåsen. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elektricitetsmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.
  • Alternativ 1 (ALT 1). På Bredåsen byggs en vindkraftspark bestående av 43 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW, tornhöjd är 190 meter och rotorbladens längd 100 meter. Kraftverkens totalhöjd blir 290 meter.

  • Alternativ 2 (ALT 2). På Bredåsen byggs en vindkraftspark bestående av 44 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW, tornhöjd är 180 meter och rotorbladens längd 90 meter. Kraftverkens totalhöjd blir 270 meter.

Program för deltagande och bedömning (inkluderar även MKB-plan enligt 16 § i MKB-lagen)

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning samt därtill hörande plan för miljökonsekvensbedömning hålls framlagd på:

Informationsmöte för allmänheten

Ett elektroniskt möte för allmänheten om generalplanen och miljökonsekvensbedömningen ordnas som webbinarium 9.12.2020 kl. 17-18.30. Länk och anvisningar för webbinariet kommer före mötet att läggas ut på Närpes stads webbplats på adressen www.narpes.fi samt på NTM-centralens projektwebbplats på adressen www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA. Välkomna att delta i webbinariet!

Framförande av åsikt

Under framläggningstiden kan åsikter och utlåtanden om dokumentet lämnas in. Åsikter och utlåtanden om dokumentet ska lämnas in skriftligt till Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes eller per e-post till adressen staden@narpes.fi

I MKB-förfarandet är utlåtandet som kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten ger om planen för miljökonsekvensbedömning offentligt framlagt senast en månad efter att tidsfristen för átt lämna in utlåtanden och åsikter har löpt ut. Utlåtandet kan ses på samma platser som programmet för deltagande och bedömning och därtill hörande plan för miljökonsekvensbedömning.

Publicerad 22-09-2020 kl. 12.33, uppdaterad 10-02-2021 kl. 15.26