Boliden Kokkola Oy, utvidgning av avstjälpningsplatsen för farligt avfall, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Boliden Kokkola Oy planerar att utvidag zinkfabrikens avstjälpningsplats för farligt avfall i Karleby. Avstjälpningsplatsen ligger på Yxpila storindustriområde på den norra sidan av det egentliga fabriksområdet. På området deponeras Bolidens järnhaltiga jarosit och svavelkoncentrat, processfällning från aktören Freeport Cobalt Oy som ligger bredvid samt minre mängner annat fast avfall som uppgår till totalt ca 500 000 ton våtvikt per år (torrvikt 300 000 t/a).

Alternativ som granskas i bedömningen

  • Alternativ 0: Avstjälpningsplatsen utvidgas inte på sin nuvarande plats, utan avfallet transporteras för slutförvaring på annat ställe.
  • Alternativ 1: Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot havsområdet mot väst och nordväst. Havsområdet fylls ut med jord och deponeringen görs ovanför vattenytans nivå. Utvidgningens yta är 40 ha. Med nuvarande avfallsmängder förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer än 40 år.                  
  • Alternativ 2a: Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot land, norrut, österut och mot nordost i direkt närhet till den nuvarande deponin. Utvidgningens yta är 30 ha och gränsar till ett Natura 2000–område och ligger delvis i Harrbådans grundvattenområde. Med nuvarande avfallsmängder förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer än 30 år.
  • Alternativ 2b: Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot land, norrut, österut och mot nordost i direkt närhet till den nuvarande deponin. Utvidgningens yta är 50 ha. Området gränsar till ett Natura 2000–område och ligger delvis i Harrbådans grundvattenområde. Med nuvarande avfallsmängder förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer än 50 år.
  • Alternativ 3: Avstjälpningsplatsen höjs från vad som är tillåtet i det nuvarande miljötillståndet med ca 20 meter +60 m (NN). Områdets areal blir inte större. Höjningen förlänger avfallsområdets drifttid med ca 15 år.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

 

 

 

 

Publicerad 12-02-2016 kl. 12.27, uppdaterad 11-09-2019 kl. 11.24