Bergö vindkraftspark, Malax

Projektets kontaktuppgifter

BEDÖMNINGSPROGRAM

Anlänt: 3.5.2010
Framlagt till påseende: 10.5-8.6.2010
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende under tjänstetid på kommunernas officiella anslagstavlor: Malax kommun, Malmgatan 5 och Korsnäs kommun, Strandvägen 4323.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet skickas också till biblioteken som lägger fram dem till påseende för allmänheten under samma tid: Huvudbiblioteket i Malax, biblioteket i Yttermalax, Malmgatan 5, filialbiblioteket på Bergö, Bredhällsvägen 61 c och h uvudbiblioteket i Korsnäs, Silverbergsvägen 9. Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på ELY-centralens webbplats.

Evenemang för allmänheten: Tisdagen 18.5.2010, kl. 17.00 på Bergö skola, Bredhällsvägen 61 c.

BEDÖMNINGSBESKRIVNING

Anlänt: 4.1.2011
Framlagd till påseende: 10.1.-10.3.2011
För allmänheten öppet tillfälle om MKB/ bedömningsbeskrivningen gällande Fortum Power and Heat Ab:s Bergö vindkraftsparkprojekt ordnas tisdagen 25.1.2011 på Bergö, Malax, Bergö skola kl. 18:00.

Publicerad 03-05-2010 kl. 0.00, uppdaterad 29-05-2019 kl. 14.55