Gå till innehållet

Behandlingsanläggning för farligt avfall, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Kierto Ympäristöpalvelut Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller en behandlingsanläggning för farligt avfall i Korsholm. I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att utföra sortering av styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltigt vatten, oljor, metallhaltiga syra- och alkaliska lösningar, lösningsmedelshaltigt vatten, industriavloppsvatten och glykollösningar. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Projektalternativ

I bedömningsförfarandet granskas tre alternativ enligt följande:

  • Alternativ 0, VE0. I alternativ VE0 genomförs inte projektet, och projektområdet får ingen ny verksamhet.
  • Alternativ 1, VE1. I alternativ 1 är anläggningen för behandling av farligt avfall belägen i Fågelbergets industriområde i Korsholms kommun, invid Stormossens avfallshanteringscentral. Det har planerats att verksamheten i huvudsak ska förläggas till hallar som byggs för avfallsbehandling. Mängden avfall som ska behandlas är högst 81 000 t/a, varav det flytande avfallets andel är ca 35 000 t/a.
  • Alternativ 2, VE2. Detsamma som alternativ 1, men i anläggningen gör man dessutom monoklorättiksyralösning i vätskeform av torr produkt i flingform. Torr monoklorsyra lämnas till fabriken högst 10 000 ton om året och av den tillverkas högst 15 000 m3 vattenlösning.

Bedömningsprogrammet

Papperversioinen av MKB-programmet kans läsas 23.4.-22.5.2020 på följande platset:

  • på Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Korsholm

Evenemang för allmänheten

På grund av coronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten, men det har gjorts en presentation om MKB-programmet, i vilken beskrivs huvudpunkterna i bedömningsprogrammet.

Framhörande av åsikt

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 22.5.2020 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Publicerad 15.4.2020 kl. 14.39, uppdaterad 22.6.2020 kl. 15.18