Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo

Projektets kontaktuppgifter

 • Bedömningsprogrammet har mottagits: 25.2.2005
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 8.3. - 29.4.2005
 • Kungörelse om programmet (word 108 kb): 3.3.2005
 • Informationsmöten:
  Torsdagen den 17 mars 2005 i kontorsbyggnaden på SAD:s avfallshanteringscentralen, Käringmossevägen 8, Esbo
 • Begäran om utlåtande om bedömningsprogrammet (word 40 kb): 9.3.2005 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 29.4.2005
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet (word 81 kb): 20.5.2005 (på finska)
 • Bedömningsbeskrivningen har mottagits: 14.11.2005
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 21.11.2005 - 19.1.2006
 • Kungörelse om bedömningsbeskrivningen (rtf 2867 kb): 18.11.2005
 • Informationmöten:
  Projektet presenteras för allmänheten torsdagen 1.12.2005 kl 18.00 i kontorsbyggnaden på SAD:s avfallshanteringscentralen, Käringsmossevägen 8, Esbo.
 • Begäran om utlåtande om bedömningsbeskrivningen (rtf 94 kb): 23.11.2005 Till kommuner
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 19.1.2006
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen (pdf 63 kb): 21.3.2006 (på finska)

 

Publicerad 11-11-2013 kl. 15.42, uppdaterad 04-11-2015 kl. 10.45