AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal i Lovisa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

AlfaTerminal Ab planerar att bygga en kemikalieterminal och att inleda verksamhet i Lovisa hamn, som är belägen i Valkom. Terminalen placeras på samma fastighet som Lovisa Hamn Ab. Verksamheten av kemikalieterminalen består av att motta och förvara kemikalier samt att lasta kemikalierna på transportenheter. Kemikalierna transporteras till och från hamnen till lands, räls och havs. För att förflytta kemikalier inom hamnen, används rör som är antingen under marken eller som rörbroar ovan marknivå i terminalområdet. Projektets målsättning är att möjliggöra transport av kemikalier via Lovisa hamn.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • 0-alternativet betyder att projektet inte genomförs, det vill säga det byggs inte en kemikalieterminal i Lovisa hamn.
  • Alternativ 1 innebär att en kemikalieterminal, var det går att förvara högst 114 000 m3 kemikalier på en gång, byggs. Dessutom skulle en (1) kajplats för fartyg ämnade för kemikalietransport byggas. Under projektets byggfas skulle det sannolikt innebära utfyllning och muddring i hamnområdet.

MKB-programmet

MKB-programmets papperversion kan läsas:

  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, Helsingfors
  • Lovisa stad, Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12A, Lovisa

Presentationen av bedömningsprogrammet

Informationsmöte för allmänheten ordnas som ett webbinarium 1.6.2021 kl 17–19. Länken till det evenemanget ska uppstå 1.6.2021 senast klockan 15 på adressen  www.alfaterminal.com.

Framförande av åsikt

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter om konsekvensprogrammet skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 17.6.2021. Hänvisning: UUDELY/5024/2021.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2. vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
Publicerad 17-05-2021 kl. 7.38, uppdaterad 23-05-2021 kl. 16.27