Gå till innehållet

Adven Ab:s biogasanläggning, Hangö

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Området som biogasanläggningen kommer att använda är cirka 75 x 90 meter och ligger i ett redan befintligt fabriksområde. Den giltiga detaljplanen gör det möjligt att bygga en biogasanläggning i området.

Biogasanläggningen är avsedd att bearbeta cirka 70 000 ton per år av underlag som har sitt ursprung i anläggningen i Genecor och även organiskt slammet från Hangon Puhdistamo Oy. Kärnprocessen för en biogasanläggning är en biologisk, anaerob bearbetning.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Huom 1.! Adven Oy on 29.10.2020 toimittanut korjatun version YVA-selostuksesta. Korjaukset on tehty sivuille 98 ja 99, ja viittaukset ovat SWECO Oy:n tekemään selvitykseen. Ja SWECON tekemä dokumentti on lisätty lähdeluetteloon sivulle 16. Korjattu selostus ohessa:

Huom 2.! Versio 1.2 toimitettu 30.10.2020. Kuva s. 150 on vaihdettu

MKB-beskrivningen och kungörelsen (papperversion) kan 23.10. - 7.12.2020 läsas:

  • Hangö stadsbibliotek, läsesalen, Berggatan 3 - 5, 10900 Hangö
  • NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

Presentationen av MKB-beskrivningen ordnas som online-möte 30.10.2020 kl 14-16. Ytterligare information och anvisningar för att delta i mötet finns tillgängligt sju dygn före mötet på www.adven.fi

Framförande av åsikter

Alla människor som är intresserad av saken kan framföra sina åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 7.12.2020. Hänvisning: UUDELY/5425/2020.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

  • Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
  • Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
  • E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

NTM-centralens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internet miljo.fi (www.miljo.fi/HangobiogasanlaggningMKB) efter det att motiverade slutsats givits.

 

Publicerad 23.10.2020 kl. 7.48, uppdaterad 30.10.2020 kl. 14.46