Adven Ab:s biogasanläggning, Hangö

Projektets kontaktuppgifter

 

Beskrivning av projektet

Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Området som biogasanläggningen kommer att använda är cirka 75 x 90 meter och ligger i ett redan befintligt fabriksområde. Den giltiga detaljplanen gör det möjligt att bygga en biogasanläggning i området.

Biogasanläggningen är avsedd att bearbeta cirka 70 000 ton per år av underlag som har sitt ursprung i anläggningen i Genecor och även organiskt slammet från Hangon Puhdistamo Oy. Kärnprocessen för en biogasanläggning är en biologisk, anaerob bearbetning.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Huom 1.! Adven Oy on 29.10.2020 toimittanut korjatun version YVA-selostuksesta. Korjaukset on tehty sivuille 98 ja 99, ja viittaukset ovat SWECO Oy:n tekemään selvitykseen. Ja SWECON tekemä dokumentti on lisätty lähdeluetteloon sivulle 16. Korjattu selostus ohessa:

Huom 2.! Versio 1.2 toimitettu 30.10.2020. Kuva s. 150 on vaihdettu

 

Publicerad 23-10-2020 kl. 7.48, uppdaterad 27-01-2021 kl. 16.01