400 kV kraftledning Lovisa - Hikiä (Hausjärvi)

Projektets kontaktuppgifter

 • Bedömningsprogrammet har mottagits: 31.3.2004
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 7.4. - 5.6.2004
 • Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 37 kb): 1.4.2004
 • Informationsmöten
 • Begäran om utlåtande om bedömningsprogrammet (word 39 kb): 1.4.2004 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 5.6.2004
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet (word 68 kb): 6.5.2004
 • Bedömningsbeskrivningen har mottagits: 5.1.2004
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 26.1.-25.3.2004
 • Kungörelse om bedömningsbeskrivningen (word 35 kb): 23.1.2004
 • Informationmöten:
 • Begäran om utlåtande om bedömningsbeskrivningen (word 39 kb): 22.1.2004 (på finska)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 25.3.2004
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen (word 70 kb): 24.5.2004 (på finska)
 

 

Publicerad 12-11-2013 kl. 15.42, uppdaterad 04-11-2015 kl. 10.24