Övervaknings- och belastningsblanketter

Anmälan till datasystemet

Miljöskydd

  • Årssammandragsblankett för miljöskyddet [Pdf]; [Doc]

Luftvård

Avfall och avfallshantering

  • Årssammandrag, Avfall som uppstår i verksamheten
    (1. blankett) [Pdf]; [Doc]
  • Årssammandrag, Avfall som behandlats eller återvunnits i verksamheten (2. blankett) [Pdf]; [Doc]
  • Årssammandrag, Lagrat avfall vid årets slut (3. blankett)
    [Pdf]; [Doc]
  • Ovan nämnda blanketters ifyllningsanvisningar [Pdf] R/D -koder exemplifierat [Pdf]

Avloppsvatten

Övriga

Mera information

Konsultativ tjänsteman Juha Lahtela, miljöministeriet, miljövårdsavdelningen,
fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 371

Publicerad 08-02-2018 kl. 10.05, uppdaterad 17-12-2020 kl. 13.38

Utgivare: