Surmankeitaan tuulivoimapuisto, Isojoki

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Surmankeidas) suunnitellaan yhteensä enintään 22 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Rimpikankaan tuulivoimapuisto kattaa noin 1700 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu ykstyisten maanomistajien maille. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu, sähkönsiirtoreitti ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Hankkeen vaihtoehdot:

  • VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1: Surmankeitaan alueelle rakennetaan 22 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä.
  • VE 2: Surmankeitaan alueelle rakennetaan 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä. 
  • Sähkönsiirto: hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Hankealueelta rakennetaan 110 kV voimajohto Arkkukallion uudelle sähköasemalle. Reitin pituus on noin 3-5 kilometriä.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

Julkaistu 6.5.2021 klo 11.02, päivitetty 7.6.2022 klo 14.04