Stena Recycling Oy, Peittoon jätteenkäsittelyalueen laajennus, Pori

Arvioitavana hankkeena on Stena Recycling Oy:n Porin Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen laajennus. Peittoonkorven jätteenkäsittelyalue on otettu käyttöön vuonna 2003. Nykyisin alueelle vastaanotetaan Stena Recycling Oy:n Tahkoluodon murskauslaitoksella syntyvää hienoainesjätettä, SLF karkea jätettä ja rejektejä. Nykyinen toiminta-alue alkaa täyttyä ja aluetta on tarpeen laajentaa. Tilaa tarvitaan nykyisten toimintojen lisäksi uusille jätemateriaaleille ja niiden käsittelytoiminnoille. Lisäksi kierrätystoimintaa halutaan kasvattaa.

Hankealue sijaitsee Peittoon teollisuuskaatopaikkojen keskittymässä Porin Ahlaisissa Kellahden kylässä, jossa Stena Recycling Oy:n jätteenkäsittelyalueen lisäksi sijaitsee useita teollisuusjätteen käsittely- ja loppusijoitusalueita. Porin keskusta sijaitsee noin 18 kilometrin etäisyydellä hankealueesta etelään.

Hankealueen kokonaispinta-ala on 19,6 ha ja se koostuu nykyisestä toiminta-alueesta ja kahdesta laajennusalueesta. Nykyisellä toiminta-alueella sijaitsee tavanomaisen jätteen suljettu loppusijoitusalue ja käytössä oleva vaarallisen jätteen loppusijoitusalue. Toiminta-alueelle on suunniteltu jätteenkäsittelyalueen laajennusta. Hankealueen pohjoiselle laajennusalueelle on suunniteltu jätteenkäsittelyä ja eteläiselle alueelle jätteenkäsittelyä sekä loppusijoitusta. Pohjoinen laajennusalue on vielä luonnontilaista metsää, mutta eteläiseltä laajennusalueelta on poistettu puusto.

Arviointohjelma

Arviointiselostus

Tämän sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA

Julkaistu 22.2.2021 klo 13.22, päivitetty 25.2.2022 klo 14.23