St1 metanolilaitos, Lappeeranta

Hankkeen kuvaus

St1 suunnittelee synteettistä metanolia valmistavan laitoksen rakentamista Lappeenrantaan Nordkalkin kalkkikaivoksen ja Finnsementin sementtitehtaan tehdasalueelle. Synteettinen metanoli valmistetaan hiilidioksidista, joka otetaan talteen Finnsementin savukaasuista, ja vedystä, joka valmistetaan elektrolyysillä vedestä sähköllä. Synteettinen metanoli on tarkoitus tuotteistaa pääosin raskaaseen maantieliikenteeseen ja meriliikenteeseen sekä mahdolliseen kemianteollisuuden käyttöön. Prosessin muita tuotteita ovat happi, sikunaöljy sekä lämpö, joka voidaan hyödyntää esim. johtamalla kaukolämpöverkkoon.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

YVA-menettely sisältää seuraavat vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen
  • Vaihtoehto VE1: Metanolilaitoksen rakentaminen, tuotantokapasiteetti 25 000 tonnia vuodessa
  • Vaihtoehto VE2: Metanolilaitoksen rakentaminen, tuotantokapasiteetti 100 000 tonnia vuodessa

Hankkeen prosesseissa syntyvää hukkalämpöä voidaan hyödyntää eri tavoilla. Tavat on myös esitetty arviointiohjelmassa.

Metanolilaitoksen tarvitseman sähkön toimittamista varten rakennetaan 110 kV voimajohto 10 km laitosalueen ja Fingridin Yllikkälän sähköaseman välille.

Voimajohdon ja sen rakentamisen ympäristövaikutukset arvioidaan osana metanolilaitoksen YVA-menettelyä.

Arviointiohjelma

Nähtävillä

Arviointiohjelma on nähtävillä Lappeenrannan kaupungissa Villimiehenkatu 1 asiakaspalvelukeskus Winkissä sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1. krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa, hanketta ja asemakaavan muutosta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 30.11. klo 17.00 alkaen Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 2.12.2022 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa joulukuussa 2022. Lausunto tulee nähtäville tälle sivulle. Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.

Julkaistu 1.11.2022 klo 15.27, päivitetty 20.12.2022 klo 15.55

Aihealue: