Sievin Matalamaan biojalostamohanke, Sievi

Hankkeen kuvaus

Sievi Biofuels Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Sievin Matalamaan alueelle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa biojalostamo liikennepolttoaineiden ja kemianteollisuuden raaka-aineiden tuotantoon.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään neljä hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:
Vaihtoehto V00: Laitosta ei rakenneta. 
Vaihtoehto V01a: Biojalostamo ja höyrylaitos rakennetaan.
Vaihtoehto V01b: Biojalostamo ja höyrylaitos rakennetaan + bioterminaali.
Vaihtoehto V02a: Biojalostamo ja voimalaitos rakennetaan.
Vaihtoehto V02b: Biojalostamo ja voimalaitos rakennetaan + bioterminaali.

Kaikissa vaihtoehdoissa rakennetaan biojalostamolla käytettävän korsibiomassan raaka-aineen vastaanotto-, varasto- ja esikäsittely-yksikkö sekä energiantuotantoyksikön kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja varastosiiloyksiköt. Vaihtoehdoissa V01b ja V02b estetty laajennettu bioterminaali toimisi korsi- ja polttoainevaraston lisäksi puuperäisen raaka-aineen (runko- ja raakapuu, hakkuutähteet ja kannot) jalostus-, varastointi- ja käsittelylaitoksena polttoaineena käytettävän puuhakkeen valmistamiseksi biojalostamon ja ulkopuolisten energiatoimijoiden käyttöön.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma saapunut ELY-keskukseen 26.6.2014.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 1.10.2014-12.11.2014 virka- ja aukioloaikoina Sievin kunnanvirastossa (Haikolantie 16), Sievin pääkirjastossa (Haikolantie 19) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu)

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 15.10.2014 klo 18.00-20.00 Sievin kunnanviraston valtuustosalissa, Haikolantie 16. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Sievi Biofuels Oy) ja YVA-konsultin (Geopudas Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on mahdollista esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.11.2014 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 12.12.2014 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä edellä mainituissa arviointiohjelman nähtävilläpitopaikoissa.

Julkaistu 10.9.2014 klo 15.46, päivitetty 14.2.2023 klo 13.43