Kymenlaakson Vesi Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n Selänpään pohjavedenottohanke

Hankkeen kuvaus

Kymenlaakson Vesi Oy ja Kouvolan Vesi Oy suunnittelevat hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää pohjaveden ottamisen mahdollisuudet Kouvolassa Selänpään pohjavesialueelta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kymenlaakson alueella yli 150 000 asukkaan talousveden toimituksen varmuutta ja korvataan pintaveden käyttöä.  Luonnon pohjavesi on tekopohjavettä parempaa ja sen käsittelytarve on vähäisempi. Pohjavesi otettaisiin siiviläputkikaivojen kautta ja johdettaisiin rakennettavaa pohjaveden siirtolinjaa pitkin olemassa oleville laitoksille käsittelyyn ja sieltä kulutukseen.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea Selänpään pohjavesivaroihin perustuvaa vedenhankinnan vaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3) sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0+):

VE1: Pohjavedenotto 8 000 m3/d. Pohjavedenotto Selänpäänkankaalla a) Halisenromppujen alueelta, b) Hunkerinromppujen alueelta tai c) Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen alueelta.
VE2: Pohjavedenotto 15 000 m3/d. Pohjavedenottoa Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen alueelta. Vedenottomäärien jakautuminen arvioidaan selostusvaiheessa.
VE3: Pohjavedenotto 22 000 m3/d ja suojaimeytys. Pohjavedenotto Selänpäänkankaan Halisenromppujen ja Hunkerinromppujen alueelta sekä Vuohijärven veden imeyttäminen suojaimeytysalueiden kautta.
VE0+: Selänpään vedenottohankkeen toteuttamatta jättäminen. Tarkastellaan muita toimenpiteitä, joilla turvataan Kymenlaakson vedenhankinta.

Pohjavedenottovaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan neljää pohjavedensiirtolinjavaihtoehtoa (L1, L2, L3 ja L4).

L1: Linjaus Selänpäästä Kuivalan tekopohjavesilaitokselle seuraa osan matkaa Kansikkaantietä ja loppupäässä se kulkee pienen matkaa Tarhajärven pohjassa. Linjauksen pituus on noin 23 kilometriä. Kuivalasta linja jatkuu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen kautta Pilkanmaan pintavesilaitokselle.
L2: Linjaus Selänpäästä Kuivalan tekopohjavesilaitokselle noudattelee maantietä 368. Putkiyhteys alittaa Haukkajärven Puhjonsalmen kohdalla. Linjauksen pituus on noin 28 kilometriä. Kuivalasta linja jatkuu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen kautta Pilkanmaan pintavesilaitokselle. 
L3: Linjaus Selänpäästä Pilkanmaan pintavesilaitokselle noudattelee alkuosalla rautatien linjausta. Ennen Pilkanmaata putki alittaa Kymijoen. Linjauksen pituus on noin 23 kilometriä. Vesijohtolinja jatkuu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen kautta Kuivalan tekopohjavesilaitokselle. 
L4: Okanniemen putkilinjausta noudatteleva linjaus Pilkanmaan pintavesilaitokselle. Ennen Pilkanmaata putki alittaa Kymijoen. Linjauksen pituus on noin 22 kilometriä. Vesijohtolinja jatkuu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksen kautta Kuivalan tekopohjavesilaitokselle.

Selänpään pohjavesihankkeen arviointiohjelma:
Kuulutus arviointiohjelmasta 20.1.–20.3.2014 Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina)  ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) ilmoitustauluilla.

Kuulutus arviointiohjelmasta 13.1.2014 (pdf 23 kt)

YVA-ohjelma oli nähtävillä arviointimenettelyn aikana:
Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina)  ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) kirjaamoissa sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelussa os. Salpausselänkatu 22, Kouvola.

Selänpään pohjavesihankkeen arviointiohjelma (pdf 11 Mt)

YVA-ohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 29.1.2014 klo 18.00 alkaen Kouvolan Valkealan Vuohijärvellä, Vuohijärven kirkkosalissa, os. Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi.

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli esittää 20.3.2014 mennessä osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola tai sähköpostilla
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta  (pdf, 893 kt)

Selänpään pohjavesihankkeen arviointiselostus:
Kuulutus arviointiselostuksesta 14.4.–8.6.2015 Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina) ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) ilmoitustauluilla.

Kuulutus arviointiselostuksesta 9.4.2015 

YVA-selostus oli nähtävillä:

Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina) ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) kirjaamoissa sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelussa os. Salpausselänkatu 22, Kouvola.

Selänpään pohjavesihankkeen arviointiselostus (pdf 14253 kt)

Natura-arviointi (pdf 5979 kt)

YVA-selostusta ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidettin tiistaina 21.4.2015 klo 18.00 alkaen Kouvolan Valkealan kristillisellä kansanopistolla, os. Kansanopistontie 53, 47830 Hasula.

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 8.6.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 25.6.2015 (pdf 460 kt)

Aihealue: vesihuolto

Julkaisija: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 

Julkaistu 15.1.2014 klo 12.56, päivitetty 1.7.2019 klo 8.02