Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Caruna Oy suunnittelee uutta Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohanketta, joka sijoittuisi Ilmajoen kunnan sekä Kurikan ja Seinäjoen kaupunkien alueille. Uuden, noin 50 km pituisen osin kahden virtapiirin 110 kV siirtoyhteyden tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa tuotanto- ja kulutuskapasiteetin merkittävä lisääminen alueella. Voimajohto alkaa Seinäjoen länsipuolelta ja päättyy Kurikan Jurvan Koskenmäkeen.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan sijainniltaan Tammelanloukon ja Huissinkylän välisellä osuudella Ilmajoella. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Jurva-Niinistönneva-Kasarinloukko-Seinäjoki, 49 km, Kiikerinkylän eteläpuolinen vaihtoehto.
  • Vaihtoehto 2: Jurva-Niinistönneva-Kasarinloukko-Seinäjoki, 50 km, Kiikerinkylän pohjoispuolinen vaihtoehto.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 23.2.2017 klo 10.50, päivitetty 27.5.2019 klo 11.13