Satavesi - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

AJANKOHTAISTA

Suunnitteluhanke Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi on valmistumassa loppuvuoden 2020 aikana. Valuma-alueen kunnostusehdotukset on koottu tarinakarttamuotoiseksi virtuaaliesittelyksi, joka löytyy osoitteesta https://arcg.is/0HjPrT.

   
Sata1
 

Tavoitteena vesien hyvä tila ja paremmat käyttömahdollisuudet

Satavesi on Satakunnassa toimiva vesistöohjelma, joka perustuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Satakuntaliiton ohjelmasopimukseen. Meneillään oleva ohjelman viides toimintakausi koskee vuosia 2019-2020.

Sopijaosapuolet edistävät ohjelmasopimuksella vesien hyvän tilan saavuttamista Satakunnassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden mukaisesti ottamalla huomioon omassa toiminnassaan, suunnitelmissaan ja muiden ohjelmien toteutuksessa nämä tavoitteet. Sopimuksen kohteena on etenkin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 2016-2021 ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä merenhoidon toteuttamisen edistäminen. Myös ohjelmatyössä aiemmin laaditut paikalliset kehittämisohjelmat ovat mukana tavoitteineen.

Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelmassa ideoidaan hankkeita ja osallistutaan niiden suunnitteluun sekä etsitään toteutukseen yhteistyökumppaneita ja rahoitusta. Tiedonvaihto eri tahojen ja kansalaisten välillä on keskeinen osa ohjelmatoimintaa. Nykyinen ohjelmakausi painottuu konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä edistävään työpajatoimintaan.

 

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 9.55, päivitetty 14.10.2020 klo 8.28