Satasuo - Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys

Satasuo-hanke on päättynyt !

Projekti toteutti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä valtakunnallista suo- ja turvemaastrategiaa, jonka periaatteena on suunnitella ja toteuttaa soiden ja turvemaiden käyttö kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon niiden merkitys ekosysteemipalvelujen tuottajana, sovittamalla yhteen ristiriitaiset käyttötarpeet sekä tunnistamalla ja hyödyntämällä mahdollisia synergioita. Päätavoitteena on turvata kaikki ekosysteemipalvelut, joita tarvitaan suomalaisten soihin liittyvien tarpeiden turvaamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeessa kartoitettiin maakunnan soita suostrategiassa esitetyn luonnontilaluokituksen mukaan. Jatkossa tuloksia voidaan käyttää maankäytön suunnittelussa ja eri käyttömuodoille soveltuvien kohteiden tunnistamisessa. 

Maakunnallisesti hanke toteutti Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2010-2013 tavoitteita: ”Turvemaiden kestävässä käytössä on otettu huomioon luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu ja ilmastonmuutos; sekä "laaditaan kokonaisvaltainen selvitys Lounais-Suomen alueen soiden käyttömuodoista ja turvetuotannon ja turpeen käytön ympäristövaikutuksista."

(Yläpalkin kuva: Honkajoen Mustakeidas)

Suolampi_556px.jpg

Kuvassa Metsälampi -niminen suo.

Hankkeen keskeiset tehtävät

 • Satakunnan soiden ja niiden nykyisen suojelutilanteen kartoitus
 • Satakunnan soiden eri käyttömuotojen ja -tarpeiden selvittäminen sekä suo- ja turvemaastrategian mukainen luontoarvoluokittelu ekosysteemilähestymistapaa käyttäen
 • Valittujen ojittamattomien soiden inventointi kesällä 2011 ja 2012
 • Eri käyttömuotojen vaikutusten arviointi suhteessa soiden moninaiskäyttöön
 • Tulosten raportointi ja lisäselvitystarpeet (soiden merkitys vesiensuojelussa, vedenpidätyskyky, tulvapiikkien torjunta, ennallistamisnäkökulma, turvetuotantoalueiden jälkikäyttö)
 • Tiedottaminen

Aikataulu

Projektin kesto oli maaliskuu 2011 – kesäkuu 2013.

Projektin toimenpidealue

Satakunnan maakunta

Projektipartnerit

Selvitystyön toteutti Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä alueen eri sidosryhmien kanssa:

 • Satakunnan kunnat
 • Satakuntaliitto
 • Energiateollisuus ry
 • GTK Etelä-Suomi
 • Lounais-Suomen Metsäkeskus
 • Metsähallitus
 • Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
 • MTK Satakunta
 • Satakunnan yrittäjät
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri
 • Suomen riistakeskus Satakunta
 • Turveteollisuusliitto
Hankkeen ohjausryhmätyössä on mukana edustajia kaikista edellä mainituista ryhmistä.

Julkaistu 25.2.2014 klo 14.21, päivitetty 27.2.2014 klo 12.32