Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimahankkeet, Haapajärvi

Hanke

Infinergies Finland Oy suunnittelee kahta tuulivoimapuistoa Haapajärven kaupungin Välikankaan ja Ristiniityn alueille. Välikankaan alue sijaitsee noin 12 km Haapajärven keskustasta itään ja Ristiniityn alue noin 13 km koilliseen. Hankealueista Välikangas sijoittuu Pyhäjärven kaupungin rajalle ja noin kilometrin etäisyydelle Kärsämäen kunnan rajasta. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 3-5 MW, napakorkeus on enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 220 metriä.

Vaihtoehdot:
Vaihtoehdossa 1 (VE1) Välikankaan alueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa. Sähkönsiirtovaihtoehto VEA.
Vaihtoehdossa 2 (VE2) Ristiniityn alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa. Sähkönsiirtovaihtoehto VEB tai VEC.
Vaihtoehdossa 3 (VE3) Välikankaan alueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa ja Ristiniityn alueelle enintään 8 tuulivoimalaa (yhteensä 24 voimalaa). Sähkönsiirtovaihtoehdot VEA, VEB tai VEC.
Nollavaihtoehtona tarkastellaan tuulipuiston toteuttamatta jättämistä.

Sähkönsiirrossa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
VEA Välikankaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään maakaapelilla hankealueen eteläpuolelle sijoittuvan Pyhäjärvi-Haapajärvi 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle.
VEB Ristiniityn alueelta sähkö siirretään maakaapelilla läntistä reittiä Välikankaan hankealueen kautta Pyhäjärvi-Haapajärvi 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle.
VEC Ristiniityn alueelta sähkö siirretään maakaapelilla itäistä reittiä Välikankaan hankealueen kautta Pyhäjärvi-Haapajärvi 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Julkaistu 25.2.2015 klo 16.07, päivitetty 14.12.2015 klo 15.12