Ravinneneutraali kunta - RANKU

Piirroskuva jossa taloja, ihmisiä ja aurinko. Teksti
 

RANKU 3 -hanke on päättynyt. Sivustoa ei enää päivitetä.
Mikäli haluat lisätietoa hankkeeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä anni.karhunen @ ely-keskus.fi

Ravinneneutraali kunta (RANKU) on ravinnekierrätyksen toimintamalli kunnille. Kun kunta sitoutuu edistämään ravinteiden kierrätystä toimintamallin mukaisesti ja tämä näkyy konkreettisesti kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden toiminnassa alueella, voidaan sanoa, että kunta on Ravinneneutraali. 

Toimintamalli kehitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa Ravinneneutraali kunta -hankkeessa vuosina 2015 - 2017.  Hanke oli osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa Raki-ohjelmaa. Työ jatkui "Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi", RANKU3  -hankkeena yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa vuosina 2018-2020.

Hankkeen kolme päätavoitetta olivat:

  1. saattaa tarpeelliseksi koettu toimintamalli valtakunnalliseksi tunnetuksi, pysyväksi ja itsenäiseksi käytännöiksi kunnissa ja muilla alueilla,
  2. tehdä kuntien ravinnekierrätystyö yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi
  3. kehittää ja ottaa käyttöön olemassa olevia sopivia mittareita kuntien ravinneneutraalin toiminnan käytännönläheiseen hyötyjen vertailuun sekä toimenpiteiden ja tulosten seurantaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vasen sivupalkki tarjoaa tietoa toiminnan etenemisestä sekä tietoa toimintamallin kehitystyöstä vuosina 2015 -2017 ja siinä mukana olleista pilottikunnista.

Hyötyä ja mahdollisuuksia ravinteiden kierrätyksestä

Orgaanisten ravinteiden kierrätys on osa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja resurssiviisautta. Ravinteita kierrättämällä voidaan vähentää uusiutumattoman, louhittavan fosforin käyttöä, säästää väkilannoitteiden valmistukseen tarvittavaa energiaa ja lisätä ravinneomavaraisuutta. Samalla vähennetään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja fosforin ja typen aiheuttamaa vesien rehevöitymistä. Tällä on suuri merkitys myös asuinympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Hyvin suunniteltu, käytäntöä palveleva ravinteiden kierrätys tukee elinkeinotoimintaa, luo mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle ja edistää työllisyyttä. Ravinteiden kierrättäminen luo tarpeita myös uuden teknologian ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiselle.

Sivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/ranku

Julkaistu 11.2.2015 klo 13.52, päivitetty 8.1.2021 klo 10.32