Puutionsaaren tuulivoimahanke, Haapavesi

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Puutionsaari) suunnitellaan enintään 49 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Puutionsaaren tuulivoimapuisto kattaa noin 4000 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen ja Vapon maille.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisunnitelma on nähtävillä 19.12.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa: https://www.haapavesi.fi/puutionsaaren-tuulivoimapuiston-yleiskaava

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Haapaveden kaupungintalon valtuustosalissa 7.1.2020 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (31.1.2020 mennessä) joko sähköisesti haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai kirjallisesti osoitteella:
Haapaveden kaupunki
PL 40
86601 Haapavesi.

Kaava- ja arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään yhtä-aikaisesti sekä Haapaveden Opistolla (Vanhatie 45, Haapavesi) että internetissä keskiviikkona 19.8.2020 klo 18.00. Linkki tilaisuuteen tulee kaupungin internetsivuilla osoitteeseen https://www.haapavesi.fi/puutionsaaren-tuulipuiston-yleiskaava. Tervetuloa!

 

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi.

Täydennetty arviointiselostus

Puutionsaaren tuulivoimahankkeen (VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy) tuulivoimapuiston ulkopuolinen sähkönsiirron suunnitelma on muuttunut Puutionsaaren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun perustellun päätelmän (29.10.2020) jälkeen. 

Puutionsaaren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta on täydennetty YVA-lain (2017/252) mukaisesti hankkeen sähkönsiirron osalta. 

Suunniteltu Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohto mahdollistaa sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen (VSB Uusiutuva Energia Suomi OY) että Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen (OX2 Finland Oy) sähkönsiirron valtakunnan verkkoon.

Mielipiteen esittäminen

Täydennetystä arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen viimeistään 31.5.2022. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101. Viitteeksi POPELY/1955/2021.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen täydennetystä arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä ja täydennetystä arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan tällä sivustolla perustellun päätelmän antamisen jälkeen.

Yleisötilaisuus

Täydennettyä ympäristöselostusta hankkeen sähkönsiirron osalta esitellään verkkotilaisuutena järjestettävässä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022 klo 17.00–19.00. Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä. Tervetuloa.
Ohje Puutionsaaren yva-tilaisuuteen

Julkaistu 25.4.2022 klo 0.00, päivitetty 13.2.2023 klo 14.55