Puskakorvenkallion tuulivoimahanke, Pyhäjoki

Hankkeen kuvaus

Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Puskakorven Tuulivoima Oy suunnittelee Pyhäjoen Puskakorvenkallion alueelle tuulivoimapuistoa, joka käsittää  vaihtoehdosta riippuen 19–23 tuulivoimalaitosta.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0)
Puskakorvenkallion alueelle suunniteltuja tuulivoimapuistoja ja niiden liityntävoimajohtoja ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 23 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3–5 MW ja tornin korkeus on 137–165 metriä ja lavan pituus 83–85 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 220–250 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2)
Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 19 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1:ssa.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirrolle tuulipuiston omalta sähköasemalta Kalajoen Jylkän sähköasemalle tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa (A, B ja C).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 19.12.2016 klo 13.26, päivitetty 27.8.2018 klo 8.53