Polvisuon turvetuotantohanke, Ii

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotantoalueen laajentamista nykyisestä (133 ha) noin 180 ha:lla Polvisuon alueella Iin kunnassa Oijärven eteläpuolella Lamminperän kylässä. Alue on pääosin luonnontilaista ja osin turvetuotantoa varten esiojitettua aluetta.

Vaihtoehdot

Tarkastellut vaihtoehdot eroavat toisistaan pintavalutuskentän sijainnin ja vedenjohtamisreitin osalta:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
Vaihtoehto 1 (VE1): Tuotantoalue 179,5 ha, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus, vesien johtaminen Olhavanjoen (62) vesistöön.
Vaihtoehto 2 (VE2): Tuotantoalue 77,6 ha, vesienkäsittelynä ympärivuotinen pintavalutus, vesien johtaminen Iijoen (61) vesistöön.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 15.12.2009 klo 0.00, päivitetty 28.2.2018 klo 17.23