Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat alhaalla maan etelä- ja keskiosissa (15.2.)

Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 näkyy yhä pohjaveden pinnankorkeuksissa maan etelä- ja keskiosissa, jossa pinnat ovat yleisesti 5–30 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Alhaisimmat pinnankorkeudet havaittiin Päijänteestä pohjoiseen, 70–130 cm alle 30-vuoden vertailujakson keskiarvoja . Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja ja aivan pohjoisessa 5–25 cm yli keskiarvojen.

Ennusteen mukaan pohjaveden pinnat saattavat keväällä ennen lumien sulamista olla paikoitellen paljon keskimääräistä alemmalla tasolla maan etelä- ja keskiosissa, mutta asiaan vaikuttaa paljon koko talven lämpötila- ja lumiolosuhteet, lumen vesiarvo sekä lumen sulamisen aikaan vallitsevat olosuhteet. Alueilla, joissa pohjaveden pinnat ovat jo nyt huomattavan alhaiset, on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta ja veden laatua, joka voi heikentyä alhaisten pohjaveden pintojen vuoksi.

23.11. Ajankohtainen tiedote: Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua

Lisätietoja

Julkaistu 15.2.2019 klo 19.32, päivitetty 15.2.2019 klo 19.31