Pirttikorven ylijäämämaiden sijoitusalue ja materiaalipankki, Seinäjoki

Hankkeen kuvaus

Seinäjoen kaupunki on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Pirttikorven ylijäämämaiden sijoitusalue ja materiaalipankki. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Seinäjoen kaupunki suunnittelee ylijäämämaiden sijoitusalueen (maankaatopaikka) ja materiaalien käsittely- ja kierrätysalueen (materiaalipankki) laajentamista Pirttikorven alueella Seinäjoentien varrella, osoitteessa Seinäjoentie 1689, 60200 Seinäjoki. Toimintaan kuuluu kierrätettävien materiaalien vastaanotto, käsittely ja toimittaminen uudelleen hyödynnettäväksi sekä hyödyntämiskelvottomien maa-aineksien loppusijoitus.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta YVA-lain tarkoittamassa laajuudessa, vaan toiminta jatkuu
    nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.
  • Vaihtoehto VE1a: hankkeen toteuttaminen Pirttikorven alueelle. Materiaalipankkitoimintaan varataan noin 11 ha kokoinen kenttäalue, josta noin puolet on asfaltoitu ja puolet murskepinnalla. Ylijäämämaiden loppusijoitusalueeksi varataan yhteensä 19 ha, jonka täyttötilavuus loppusijoituksessa on noin 3,1 miljoonaa kuutiota (5,6 milj. t). Täyttö ulottuu tasolle +110 (N2000). Muuta toimintaa ja varastoimista varten varataan alueita noin 4 ha. Kenttärakenteiden rakentamisessa hyödynnetään maarakentamisessa soveltuvia jätteitä noin 200 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto VE1b: hankkeen toteuttaminen Pirttikorven alueelle. Materiaalipankkitoimintaan varataan noin 11 ha kokoinen kenttäalue, josta noin puolet on asfaltoitu ja puolet murskepinnalla. Ylijäämämaiden loppusijoitusalueeksi varataan yhteensä 20 ha, jonka täyttötilavuus loppusijoituksessa on noin 3,3 miljoonaa kuutiota (6,0 milj. t). Täyttö ulottuu tasolle +110 (N2000). Muuta toimintaa varten tilanvarauksia 1 ha. Kenttärakenteiden rakentamisessa hyödynnetään maarakentamisessa soveltuvia jätteitä noin 100 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma


 

Julkaistu 31.3.2022 klo 13.55, päivitetty 6.6.2022 klo 9.46