Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhanke

Kokeiluhankkeen tavoitteena on toimia alustana pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää kiertotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edistää monipuolisten kokeilujen käynnistymistä

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan
  • toteuttamalla kunnostushankkeita joissa luodaan yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Kokeilutoimintaa tukeva T&K -toiminta

Oleellisessa roolissa hallituksen strategisessa ohjelmassa on kokeilukulttuurin luominen, jossa kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä. Kokeilut ovat erinomainen keino luoda näyttöön ja osallisuuteen perustuvaa kehitystyötä ja ratkaista monimutkaisia haastekokonaisuuksia.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on tukea kokeilevaa tutkimista ja kehittämistä tarjoamalla kokeilualustoja ja -rahoitusta sekä yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken.

Avoin rahoitushaku

Kunnostus- ja kokeiluhanke on käynnistänyt avoimen haun tukemaan pilaantuneiden maa-alueiden kestävään riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien toimintakäytäntöjen ja menettelytapojen kokeilevaa tutkimista ja kehittämistä.

Avoimen haun tavoitteena on tukea kokeiluja, joita koordinoimalla ja joista viestimällä voidaan lisätä kestävän riskienhallinnan osaamista ja kehittyneiden kunnostusmenetelmien laajamittaista käyttöönottoa. Haku on avoinna hanke-ehdotuksille 30.5.2018 saakka.

Hankkeiden tulee perustua olemassa olevan perustutkimuksen hyödyntämiselle uusien toimintakäytäntöjen, menettelytapojen tai sovellusten kehittämiseksi. Hankkeisiin voi sisältyä myös teknisten ratkaisuiden pilotoimista ja skaalaamista.

Hakijoiksi ovat kelpoisia kaikki rekisteröidyt yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yhdistykset.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, kokeiluhankkeen projektipäällikkö Jarno Laitinen
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, 0295 036 362.

Julkaistu 13.6.2016 klo 10.18, päivitetty 4.6.2019 klo 17.07
Julkaisija: