Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani, Vieremä

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Metsähallitus Laatumaa) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhännän, Siikalatvan, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueella sijaitsevalle Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan alueelle. Hankealueelle tulisi sijoittumaan 85–127 tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus olisi 120–160 metriä ja lavan pituus 50–70 metriä. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan noin 3 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden nimellisteho olisi yhteensä noin 255–381 MW ja vuosituotanto noin 765–1143 GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja alueen koon osalta sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 1 (VE1): Yhteensä 127 tuulivoimalaa, joista 39 voimalaa sijaitsisi Pyhännän kunnan, 41 Vieremän kunnan ja 47 Kajaanin kaupungin alueella.

Vaihtoehto 2 (VE2): Alueen eteläosiin yhteensä 85 tuulivoimalaa, joista 11 voimalaa sijaitsisi Pyhännän kunnan, 41 Vieremän kunnan ja 33 Kajaanin kaupungin alueella.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitettäisiin sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla uudella noin 18 km pitkällä 110 kV tai 400 kV voimajohdolla. Uusi johto kulkisi pääosin nykyisen Vuolijoki-Pyhäjärvi johdon rinnalla. Vaihtoehdossa VE1 tuulivoimapuiston sisälle rakennettavat kaksi sähköasemaa yhdistettäisiin toisiinsa noin 14 km pituisella 110 kV voimajohdolla.

Julkaistu 26.2.2014 klo 8.44, päivitetty 18.12.2015 klo 12.39