Pihtinevan tuulivoimahanke, Kokkola

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Pihtinevan alueelle, Kälviän ja Ullavan väliin, noin 15 kilometriä Kokkolan keskustasta kaakkoon. Hankealueeseen sisältyy kaksi aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 149 neliökilometriä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Pihtinevan alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Pihtinevan alueelle rakennetaan enintään 94 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan enintään 300 metriä, napakorkeus noin 190-200 metriä ja lavan pituus noin 100-110 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Pihtinevan alueelle rakennetaan enintään 65 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan enintään 300 metriä, napakorkeus noin 190-200 metriä ja lavan pituus noin 100-110 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 (SVE1): Hankealueen sähköasemilta sähkönsiirto toteutetaan länteen 400 kV ilmajohdolla Kokkolan keskusta-alueen eteläpuolella sijaitsevalle Fingrid Oy:n Hirvinevan sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti kulkee osittain Fingridin olemassa olevien (400kV, 110 kV) voimalinjojen rinnalla hankealueen länsi-luoteispuolella.
  • Vaihtoehto 2 (SVE2): Hankealueen sähköasemilta sähkönsiirto toteutetaan itään 400 kV ilmajohdolla Fingridin uudelle Ullavan sähköasemalle. Ullavan sähköasema tulee sijoittumaan Fingridin suunnitellun Jylkkä-Alajärvi voimalinjan (400+110 kV) varrelle.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 7.11.2022 klo 11.00, päivitetty 16.1.2023 klo 10.10