Pesolan ja Korkeanmaan tuulivoimahankkeet, Soini

Hankkeen kuvaus

Suomen Hyötytuuli Oy ja Saba Tuuli Oy Ab suunnittelevat tuulivoimahankkeiden rakentamista Soinin kunnan pohjoisosaan Pesolan ja Korkeanmaan alueille. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 20-30 tuulivoimalan hanketta Pesolan alueelle ja Saba Tuuli Oy Ab:n tavoitteena on toteuttaa Korkeanmaan alueelle enintään 26 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke. Hankkeiden suunnittelualueet liittyvät toisiinsa muodostaen ympäristövaikutusten kannalta yhtenäisenä tarkasteltavan alueen.

Pesolan ja Korkeanmaan suunnittelualue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Soinin kunnan pohjoisosassa lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydellä kunnan keskustaajamasta. Pesolan alue rajoittuu itäosastaan Keski-Suomen maakunnan Kyyjärven ja Karstulan kuntiin. Pesolan alueen pinta-ala on noin 1 600 ha ja Korkeanmaan alueen noin 1 900 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia:

  • VE 1; Pesolan ja Korkeanmaan alueille rakennetaan enintään 56 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan teho on enintään 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-160 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-230 metriä.
  • VE 2; Pesolan alueelle rakennetaan enintään 30 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan teho on enintään 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-160 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-230 metriä.
  • VE 3; Korkeanmaan alueelle rakennetaan enintään 26 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan teho on enintään 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-160 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-230 metriä.
  • VE 0; Pesolan ja Korkeanmaan tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Tuulivoimalat kytketään toisiinsa maakaapeleilla jotka johdetaan ja kytketään tuulivoimapuistoalueen sisälle rakennettaviin sähköasemiin. Sähköasemat liitetään uuteen rakennettavaan110 kV voimajohtoon, joka liitetään Alajärven Möksyn asemaan. Noin 12 km pitkä uusi voimajohto sijoitetaan Fingrid Oy:n nykyisen 400 kV Vihtavuori- Alajärvi voimajohdon rinnalle omaan johtokäytävään, mikä laajentaa nykyistä johtokäytävää noin 20-30 metriä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 16.8.2013 klo 8.41, päivitetty 11.9.2019 klo 14.17