Padot ja patoturvallisuus

Ajankohtaista

  • Vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat kuultavana. Näistä voi löytyä myös patoihin liittyviä tekijöitä ja padonomistajien olisiki hyvä tutustua materiaaleihin. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin 
  • Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät järjestettiin 24.-25.11.2020 verkossa.
  • Vallalla olevan epidemien vuoksi on tärkeää, että padon omistajat huolehtivat riittävistä sijaisjärjestelyistä sekä muusta varautumisesta voimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Näistä lisää kirjeessä I ja kirjeessä II.

 

Kainuun patoturvallisuusviranomaiset löytyvät myös

 

Miksi patoturvallisuutta?

Patoturvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä padoista aiheutuvat onnettomuustilanteet eli estää patoja sortumasta. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustointa lukuun ottamatta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Kainuun ELY-keskukselle).

Vaikka uusia vesistö patoja ei enää juuri rakenneta, patokannan ikääntyminen ja mahdollinen ilmastonmuutos asettavat haasteita patoturvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Patojen rakentamisen vähentyessä ja patoasiantuntijoiden ikääntyessä on huolenaiheena alan asiantuntijuuden säilyminen.

Patoturvallisuuslaki, -asetus ja -opas

Patoturvallisuuden viranomaistehtävät perustuvat patoturvallisuuslakiin (494/2009) ja valtioneuvoston asetukseen patoturvallisuudesta (319/2010). Patoturvallisuuslaki sisältää mm. säännökset padon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, onnettomuustilanteisiin varautumisesta sekä patoturvallisuuden valvonnasta. Patoturvallisuuslakia ja -asetusta sovelletaan kaikkiin patoihin: vesistöpatoihin, tulvapenkereisiin, jätepatoihin ja kaivospatoihin.

Patoturvallisuuslain ja -asetuksen lisäksi on laadittu patoturvallisuusopas. Patoturvallisuusopas löytyy ymparisto.fi-sivuilta vasemman puoleisesta valikosta: Opas.

Imatran kosken säännöstelypato
Imatran kosken säännöstelypato
Julkaistu 3.7.2013 klo 13.05, päivitetty 1.10.2020 klo 9.55
Julkaisija: