Padot ja patoturvallisuus

Ajankohtaista

 

Kainuun patoturvallisuusviranomaiset löytyvät myös

 

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Miksi patoturvallisuutta?

Patoturvallisuustoiminnan tarkoituksena on ennalta ehkäistä padoista aiheutuvat onnettomuustilanteet eli estää patoja sortumasta. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta. Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustointa lukuun ottamatta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Kainuun ELY-keskukselle).

Vaikka uusia vesistö patoja ei enää juuri rakenneta, patokannan ikääntyminen ja mahdollinen ilmastonmuutos asettavat haasteita patoturvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Patojen rakentamisen vähentyessä ja patoasiantuntijoiden ikääntyessä on huolenaiheena alan asiantuntijuuden säilyminen.

Patoturvallisuuslaki, -asetus ja -opas

Patoturvallisuuden viranomaistehtävät perustuvat patoturvallisuuslakiin (494/2009) ja valtioneuvoston asetukseen patoturvallisuudesta (319/2010). Patoturvallisuuslaki sisältää mm. säännökset padon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, onnettomuustilanteisiin varautumisesta sekä patoturvallisuuden valvonnasta. Patoturvallisuuslakia ja -asetusta sovelletaan kaikkiin patoihin: vesistöpatoihin, tulvapenkereisiin, jätepatoihin ja kaivospatoihin.

Patoturvallisuuslain ja -asetuksen lisäksi on laadittu patoturvallisuusopas. Patoturvallisuusopas löytyy ymparisto.fi-sivuilta vasemman puoleisesta valikosta: Opas.

Perustietoa padoista löytyy vesi.fi-sivuilta: Säännöstely ja padot | Vesi.fi

Imatran kosken säännöstelypato
Imatran kosken säännöstelypato
Julkaistu 3.7.2013 klo 13.05, päivitetty 23.9.2021 klo 7.36
Julkaisija: