Parhalahden tuulipuistohanke, Pyhäjoki

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy suunnittelee tuulipuistoa Pyhäjoen Parhalahden alueelle, joka sijaitsee valtatien
8 itäpuolella. Tuulipuisto sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Pyhäjoen keskustasta
koilliseen. Hankealueelle tulisi sijoittumaan kokonaisuudessaan enintään 17 (vaihtoehto
1) tai 9 (vaihtoehto 2) tuulivoimalaa. Tuulivoimalat olisivat teholtaan korkeintaan 5 megawattia
(MW) ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi maksimissaan noin 235 metriä.
Sähkönsiirto kantaverkkoon toteutetaan tuulipuiston omalla 110 kV ilmajohdolla. YVAselostuksessa
tarkasteltuja reitti- ja liittymisvaihtoehtoja on kaksi: vaihtoehto VE A kulkisi
kaakkoon Oulu-Kokkola 110 kV linjan varteen ja VE B pohjoiseen Soukkahaan sähköasemalle.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 1 (VE1): Yhteensä korkeintaan 18 yksikköteholtaan noin 2,5 - 5 MW:n tuulivoimalaa.
Vaihtoehto 2 (VE2): Yhteensä korkeintaan 9 yksikköteholtaan noin 2,5 - 5 MW:n tuulivoimalaa.
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitetään omalla voimajohdolla sähköverkkoon. Voimajohdon tyyppi on 110 kV ilmajohto ja pituus noin 10 kilometriä. Voimajohtolinjaukselle on alustavasti tarkasteltu kolmea sijoitusvaihtoehtoa. Tuulipuistoon rakennetaan oma 110/20 kV:n sähköasema. Tuulipuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle.
Julkaistu 2.1.2014 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 12.40